Cách loot đồ hiệu quả, sử dụng vũ khí chủ lực và đừng quá gượng ép trong game Free Fire

Hướng dẫn loot đồ hiệu quả, sử dụng vũ khí chủ lực và đừng quá gượng ép trong game Free Fire.

Ngoài việc vội vã tiêu diệt kẻ thù, đôi lúc người chơi cũng trở nên đầy khát vọng trong việc bảo vệ đồ loot với những loại vũ khí tốt nhất trong Free Fire, mặc dù vũ khí đó thực sự không cần thiết.
Cách leo rank Free Fire thứ 4 là bạn phải giảm ham muốn đó, tập trung nhiều hơn vào việc loot đồ, tập hợp trang bị cần thiết và bảo vệ vũ khí mà bạn quen sử dụng. Vũ khí tốt nhất là vũ khí mà bạn thành thạo nhất.